Układanie styropianu pod wylewkę

Układanie styropianu pod wylewkę – czyli wykonanie drugiej warstwy termoizolacji podłogi.

Wycena układania warstwy styropianu na styrobetonie, po uzgodnieniu szczegółów, takich jak: usługa z materiałem, czy bez materiału, grubość warstwy styropianu, itp.

Układanie styropianu - najczęściej zadawane pytania

W przypadku wyboru styropianu na podłogę, najważniejszy parametr to: wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu. My najczęściej bierzemy styropian CS(10)100 kPa, czyli wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu 100kPa. Niektórzy stosują na podłogę CS(10)80 kPa. I tu proszę nie mylić z wytrzymałością na zginanie. Ostrzegam, bo mieliśmy kilka sytuacji, że proponowano nam 100kPA, ale wartość dotyczyła wytrzymałości na zginanie, co absolutnie nie jest właściwe.
Do tego na stronie www.gunb.gov.pl/probki/ warto sprawdzić, czy wybrany EPS spełnia deklarowaną wytrzymałość, bo w przypadku niektórych styropianów, to co na papierze nie odzwierciedla rzyczywistości.

Jeśli nie ma ogrzewania podłogowego, to pod wylewkę wystarczy folia czarna, budowlana lub żółta. Oczywiście szczelnie posklejana i wywinięta na ściany. Pod ogrzewanie podłogowe stosujemy folię metalizowaną, grubą. Unikamy cieniutkich malowanych, z uwagi na to, że folia ma jednocześnie zapewnić wodoszczelną izolację pod wylewki. Razem z dylatacją brzegową szczelnie sklejona folia ma tworzyć rodzaj wanny, z której nie może wypływać wylewka anhydrytowa.

Dylatację wylewki wykonuje się ze specjalnej pianki z kołnierzem foliowym. Można stosować taśmę dylatacyjną bez kołnierza, ale wówczas folię należy wywinąć na taśmę dylatacyjną i utworzyć swoistą „wannę” na wylewkę.

Bez ogrzewania podłogowego wystarczy taśma dylatacyjna o grubości 8 mm.  Natomiast w pomieszczeniach z instalacją ogrzewania podłogowego grubość taśmy należy każdorazowo wyliczyć ze wzoru, przy czym należy przyjąć, że 8 mm to minimum (nawet jeśli z wyliczeń wyjdzie mniej).

D = ΔT × α × L ÷ P
gdzie:
D – grubość taśmy dylatacyjnej w milimetrach,
ΔT – przewidywana maksymalna różnica temperatur przy włączonym ogrzewaniu. np. 45°C i przy włączonym ogrzewaniu, np. 14°C, czyli 45 – 14 = 31; ponieważ różnica 1°C = 1°K, to 31°C w przeliczeniu na skalę Kelwina wyniesie 31°K,
α – współczynnik rozszerzalności termicznej jastruchu anhydrytowego; znajdziesz go w karcie technicznej lub w deklaracji właściwości użytkowych; dla wylewek anhydrytowych wynosi przeważnie 0,012 mm / m K,
L – długość boku , dla którego wyliczamy grubość taśmy, np. 18 metrów,
P – przyjęta ściśliwość dylatacyjnej taśmy brzegowej 70%,

Po podstawieniu do wzoru otrzymujemy:
D = 31 × 0,012 × 18 ÷ 0,70 = 9,57
Czyli dla naszego przykładu powinna być użyta taśma o grubości 10 mm.