Wylewki, posadzki anhydrytowe WOLPLAN®

LUBELSKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE, PŁD. MAZOWSZE, PODKARPACIE

Najlepsze posadzki do zdrowego domu. Wylewki anhydrytowe Wolplan® nie zawierają gipsu poreakcyjnego z odsiarczania dymu. Nie zawierają plastyfikatorów i ulepszaczy, które powodują zwiększoną emisję LZO.

Rodzaje wylewek anhydrytowych

Wylewka anhydrytowa WOLPLAN CA

Syntetyczna, anhydrytowa wylewka Wolplan CA. Jest wytwarzana z anhydrytu pozyskiwanego w procesie przetwarzania minerału zwanego fluorytem. Ma bardzo dobre właściwości techniczne. Jest stabilna, wytrzymała i dobrze przewodzi ciepło. Posiada certyfikat Emicode EC1 PLUS (najwyższy stopień), co oznacza, że jest materiałem dobrej jakości, o zredukowanej emisji LZO.
Wylewka Wolplan CA podczas wiązania wytwarza mleczko anhydrytowe, które jest luźno związane z właściwą warstwą jastrychu. Dlatego przed rozpoczęciem prac okładzinowych wymaga szlifowania.

Wylewka anhydrytowa WOLPLAN GENEO®

Wylewka anhydrytowa Wolplan Geneo® jest wytwarzana z naturalnego anhydrytu. Nie zawiera szkodliwych dodatków chemicznych. Posiada najwyższy stopień certyfikatu EMICODE EC1 PLUS. Pod względem technicznym nie odbiega od WOLPLAN CA. Jedyną różnicą jest brak mleczka anhydrytowego i dlatego posadzka nie wymaga szlifowania. Tym samym nie wymaga prac przygotowawczych przed okładzinowaniem płytkami ceramicznymi i kamieniem. W przypadku innych okładzin decyzję o przygotowaniu położa podejmuje wykonawca. Posadzkę wykonujemy zgodnie z normą DIN 18202.

Na rynku popularne są wylewki wytwarzane z gipsu termicznego pochodzenia antropogenicznego. Taki gips nie jest używany w wylewkach Wolplan.

najczęściej zadawane pytania

Cena za 1m2 wylewki anhydrytowej jest uzależniona od ilości mieszanki niezbędnej do wbudowania wylewki na pow. 1m2, a ilość od grubości wylewki. Najczęściej wbudowujemy wylewki na wodnym ogrzewaniu podłogowym, dlatego standardowo wycenę sporządzamy dla wylewki o grubości 5 cm. Jeśli planują Państwo inną grubość wylewki, to w zapytaniu ofertowym proszę podać grubość wylewki.

Grubość wylewki anhydrytowej na wodnym ogrzewaniu podłogowym zależy od wytrzymałości jastrychu deklarowanej przez producenta. W przypadku wylewki Wolplan Geneo C25F5 wbudowujemy wylewkę o grubości 3 cm ponad najwyżej położonym elementem grzewczym. Przy równej podbudowie trzeba założyć, że łączna grubość wylewki C25F5 będzie wynosić 5 cm.

Jeżeli chudziak jest równy, to warstwa styropianu tę równość zachowa i na całej powierzchni zostanie wylana wylewka o grubości np. 5 cm. Natomiast jeśli na powierzchni ok. 100m2 różnica w poziomie wynosi 2 cm,  a styropianem nie jestesmy w stanie zniwelować tej różnicy, to na części powierzchni wylewka będzie miała grubość 7 cm, a na części 5 cm. W takiej sytuacji zużycie suchej mieszanki będzie od 2 do 4 ton większe i przełoży się na cenę usługi. Wówczas warto rozważyć wylanie warstwy wyrównawczej ze styrobetonu. Jednak z punktu widzenia inwestora najlepiej będzie, jak chudziak będzie miał równą powierzchnię.

Na drugi dzień po wbudowaniu wylewki anhydrytowej można już po niej chodzić. Po tygodniu można rozpocząć proces wygrzewania, który trwa około miesiąca.

Wygrzewanie posadzki anhydrytowej powinno przebiegać wg instrukcji dostarczonej przez wykonawcę wylewki. Nasi klienci po wbudowaniu wylewki otrzymują instrukcję wraz z protokołem grzewczym.

Okładzinowanie jastrychu anhydrytowego można rozpocząć po osiągnięciu wilgotności szczątkowej jastrychu określonej przez producenta. Konkretne wielkości są podane w dokumentacji, którą my jako wykonawcy dostarczamy klientom.

Szczególna ostrożność jest wskazana przy wyborze kleju z cementem (do płytek lub kamienia), ponieważ pomiędzy pierwiastkami zawartymi w cemencie i jastrychu anhydrytowym może dojść do reakcji chemicznej, która z kolei może spowodować odspajanie płytek. Przed nakładaniem kleju z cementem należy starannie zagruntować jastrych anhydrytowy, aby oddzielić obie warstwy, jednocześnie zachowując ich szczepność.

Nasi klienci o nas