Wylewki, posadzki anhydrytowe WOLPLAN®

LUBELSKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE, PŁD. MAZOWSZE, PODKARPACIE

Wylewki Wolplan® nie zawierają gipsu poreakcyjnego z odsiarczania dymu. Nie zawierają plastyfikatorów i ulepszaczy, które powodują zwiększoną emisję LZO. Z tego względu są to najlepsze wylewki anhydrytowe do zdrowego domu.

wylewki anhydrytowe

Rodzaje wylewek anhydrytowych

Wylewka anhydrytowa WOLPLAN CA

Syntetyczna, anhydrytowa wylewka Wolplan CA jest wytwarzana z anhydrytu pozyskiwanego w procesie przetwarzania minerału zwanego fluorytem. Anhydryt ten nie zawiera zanieczyszczeń, dlatego posadzka anhydrytowa Wolplan CA ma bardzo dobre właściwości techniczne. Jest stabilna, wytrzymała i dobrze przewodzi ciepło. Posiada certyfikat Emicode EC1 PLUS (najwyższy stopień). W związku z tym jest materiałem dobrej jakości, o zredukowanej emisji LZO.
Wylewka Wolplan CA podczas wiązania wytwarza spiek, który jest luźno związany z właściwą warstwą jastrychu. Toteż przed rozpoczęciem prac okładzinowych jastrych wymaga szlifowania.

Wylewka anhydrytowa WOLPLAN GENEO®

Wylewka anhydrytowa Wolplan Geneo®, to jedyna wylewka na rynku, która jest wytwarzana z naturalnego anhydrytu i bez szkodliwych chemicznych dodatków. Prosty skład umożliwił uzyskanie najwyższego stopnia certyfikatu EMICODE EC1 PLUS. Wolplan Geneo®, podobnie jak Wolplan CA, ma dobre parametry techniczne. Różni się jedynie tym, że podczas wiązania nie wytwarza mleczka anhydrytowego. Dzięki temu związana posadzka nie wymaga szlifowania. W konsekwencji nie wymaga prac przygotowawczych przed okładzinowaniem płytkami ceramicznymi i kamieniem. Natomiast w przypadku innych okładzin decyzję o przygotowaniu położa zawsze podejmuje wykonawca. Jastrych anhydrytowy wykonujemy zgodnie z normą DIN 18202.

Na rynku popularne są wylewki wytwarzane z gipsu termicznego pochodzenia antropogenicznego. Taki gips nie jest używany w wylewkach Wolplan.

Nasi klienci o nas

Jaka grubość wylewki anhydrytowej na ogrzewanie podłogowe?

Grubość wylewki anhydrytowej zawsze zależy od wytrzymałości jastrychu. Dlatego pytajmy o grubość wylewki wybranego wykonawcy.

Natomiast dla naszej wylewki Wolplan Geneo® C25F5, grubość wylewki anhydrytowej na ogrzewanie podłogowe wodne, ponad najwyżej położonym elementem grzewczym, wynosi  30 mm. W związku z tym, przy równej podbudowie trzeba założyć, że łączna grubość naszej wylewki anhydrytowej wyniesie ok. 5 cm.  Uwaga. Jeśli podbudowa nie jest równa, to grubość 5 cm musi być zachowana w najwyższym punkcie.

Wylewka anhydrytowa, grubość 35 mm dla jastrychu pływającego.

Wylewka anhydrytowa, grubość 20 mm dla jastrychu szczepnego.

Minimalna grubość wylewki anhydrytowej na ogrzewanie podłogowe wodne

Gdy brakuje miejsca na standardową wylewkę anhydrytową potrzebna jest minimalna grubość wylewki anhydrytowej na ogrzewanie podłogowe. Wykonujemy taką wylewkę. Minimalna grubość jaką możemy wylać wynosi 20 mm ponad najwyżej położonym elementem grzewczym.

Wylewka anhydrytowa na stropie drewnianym

Wylewka anhydrytowa cena z materiałem za m2

Cena za 1m2 wylewki anhydrytowej jest uzależniona od grubości wylewki. Ponieważ najczęściej wbudowujemy wylewki na wodnym ogrzewaniu podłogowym, dlatego wycenę standardowo sporządzamy dla wylewki o grubości 5 cm. Jeśli chcesz poznać cenę posadzki anhydrytowej o innej grubości, to w zapytaniu ofertowym podaj planowaną grubość wylewki.

Jeżeli chudziak jest równy, to warstwa termoizolacyjna tę równość zachowa i na całej powierzchni zostanie wylana wylewka o jednakowej grubości. Jeśli na powierzchni ok. 100m2 różnica w poziomie wynosi jedynie 2 cm,  a styropianem nie zniwelujemy tej różnicy, to na części powierzchni wylewka będzie miała grubość 7 cm, a na części 5 cm. W tych okolicznościach zachodzi konieczność wyrównania podłogi wylewką. Ostatecznie za wyższe zużycie suchej mieszanki, od 2 do 4 ton, zapłaci inwestor. 

Jak wyrównać chudziak

Dlatego przypadku znacznych nierówności chudziaka warto rozważyć wylanie warstwy wyrównawczej ze styrobetonu. To najlepszy sposób na wyrównanie chudziaka. Aczkolwiek z punktu widzenia inwestora najlepiej będzie, jeśli na wcześniejszym etapie budowy dopilnuje, żeby chudziak miał równą powierzchnię.

Na drugi dzień po wbudowaniu wylewki anhydrytowej można już po niej chodzić. Po tygodniu można rozpocząć proces wygrzewania, który trwa około miesiąca.

Wygrzewanie posadzki anhydrytowej powinno przebiegać wg instrukcji dostarczonej przez wykonawcę wylewki. Nasi klienci po wbudowaniu wylewki otrzymują instrukcję wraz z protokołem grzewczym.

Okładzinowanie jastrychu anhydrytowego można rozpocząć po osiągnięciu wilgotności szczątkowej jastrychu określonej przez producenta. Konkretne wielkości wilgotnosci szczątkowej są podane w dokumentacji, którą my jako wykonawcy dostarczamy klientom.

Przy wyborze kleju z cementm (do płytek lub kamienia) wskazana jest szczególna ostrożność. Chodzi o to, że pomiędzy pierwiastkami zawartymi w cemencie i w jastrychu anhydrytowym zachodzą reakcje chemiczne. W wyniku tych reakcji powstają nowe związki, których przykrą konsekwencją jest odspajanie płytek.

Wybieramy klej na anhydryt

Toteż warto sprawdzić w karcie technicznej, czy producent przewidział zastosowanie kleju na anhydrycie. 

Przed nakładaniem kleju z cementem należy starannie zagruntować jastrych anhydrytowy i oddzielić obie warstwy, jednocześnie zachowując ich szczepność.