Zwroty i reklamacje

Szanowny Kliencie

Masz prawo odstąpić od zawartych z nami umów w terminie 14 dni bez bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Okres na odstąpienie od umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym wszedłeś w fizyczne posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez ciebie weszła w fizyczne posiadanie ostatniego z towarów. 

Okres na odstąpienie od umowy o roboty budowlane wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub w dniu rozpoczęcia wykonywania robót, jeśli wyraziłeś zgodę na wcześniejsze rozpoczęcie robót.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od ww umów, poinformuj nas – WOJA Budownictwo Ekologiczne Andrzej Wojcieszuk o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

W tym celu możesz skorzystać z wzoru formularza. Aby dochować terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, aby informacja dotarła do nas przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Następnie w terminie maksymalnie 14 dni odeślij do nas towary w stanie nieuszkodzonym i w oryginalnych opakowaniach. My niezwłocznie zwrócimy twoje\]]]
Adres do zwrotów:

WOJA Andrzej Wojcieszuk 
ul. Chełmska 17/5
22-234 Urszulin

E-mail w sprawie reklamacji i zwrotów: bok@woja.pl

Pobierz wzór odstąpienia od umowy: Pobierzą