Czyste powietrze w domu

Nic nie jest tak bardzo potrzebne do życia, tak jak tlen i czyste powietrze. Okazuje się, że bardziej niż myślimy ważna jest jakość powietrza w domu, ponieważ to własnie w pomieszczeniach spędzamy ok. 90% czasu.

Jeszcze bardziej czyste powietrze jest potrzebne dla dzieci. Najmłodsze z nich, poza krótkimi spacerami, praktycznie cały czas przebywają w domach. Dlatego nasze własne cztery kąty powinny być miejscem wypoczynku i rekreacji. Bezpieczną oazą zdrowia i dobrego samopoczucia.

Budujesz? Zadbaj o czyste powietrze

O jakość powietrza w nowym domu trzeba zadbać zanim się do niego wprowadzimy, w fazie budowy. Ponieważ szczególnie w pierwszych latach po wybudowaniu domu materiały budowlane i wykończeniowe takie jak: farby, lakiery, tapety, kleje, grunty, szpachle, fugi, gładzie, tynki, materiały ociepleniowe, wykładziny i panele podłogowe, środki konserwujące, rozpuszczalniki, dodatki chemiczne do różnych materiałów uwalniają duże ilości lotnych związków organicznych.

Dodatkowo nowo budowane domy są coraz bardziej szczelne. W konsekwencji usuwanie tych zanieczyszczeń jest coraz bardziej problematyczne.

Rekomendacje EMICODE ®

Aby zadbać o czyste powietrze w domu, przy wyborze zdrowych materiałów budowlanych można skorzystać z funkcjonującego od prawie 20-u lat systemu oceny i certyfikacji produktów budowlanych pod względem jakości zdrowotnej i środowiskowej EMICODE ®. Obecnie znak EMICODE ® EC1 można znaleźć na ponad 6000 produktów. Z tego znacząca większość jest dostępna na polskim rynku.
System opiera się na bardzo rygorystycznych granicznych kryteriach testowych i przyznaje prawo do korzystania z znaków graficznych – „pieczęci” produktom o najniższej emisji w trzech klasach: EMICODE EC2, EMICODE EC1, EMICODE EC1 PLUS. Proces certyfikacji polega na przeprowadzeniu badań w niezależnych laboratoriach. Po spełnieniu kryteriów, nadawany jest adekwatny do wyników badań stopień certyfikatu. Dodatkowo dla utrzymania jakości zdrowotnej certyfikowanych materiałów i przestrzegania granicznych wartości emisyjnych przez kolejne lata prowadzone są niezapowiedziane, wyrywkowe kontrole w zakładzie producenta.

Emicode, to gwarancja wysokiej jakości materiałów budowlanych pod względem ograniczania do najniższych, bezpiecznych dla zdrowia ludzi, poziomów emisji LZO.

Zbudowanie niskoemisyjnej podłogi, szczególnie tej z ogrzewaniem podłogowym, jest bardzo ważne, ponieważ wraz ze wzrostem jej temperatury wzrasta prężność par i emisja LZO. Dlatego nie jest obojętne jaki np. klej zastosujemy na takiej podłodze. Jeśli wybierzemy ze znakiem graficznym Emicode EC 1 PLUS, to mamy gwarancję, że emisja LZO będzie najmniejsza.

Generalnie korzystanie z systemu rekomendacji EMICODE ® ułatwia budowę zdrowego domu, ponieważ potrzebne informacje, w czytelnej graficznej formie, mamy dostępne w momencie podejmowania decyzji o zakupie. Jeżeli producent uzyskał ceryfikat na swój produkt, to zawsze umieszcza znaki graficzne w widocznych miejscach. Na opakowaniach oraz w dokumentach technicznych.