Rodzaje wylewek anhydrytowych

[honeypot robaki]

Określ sposób wbudowania posadzki

Posadzka anhydrytowa na ogrzewanie podłogowe:

Posadzka anhydrytowa bez ogrzewana:

Powierzchnia posadzki w mkw (liczba):

Twoja wiadomość:

Wszystkie nasze wylewki wylewamy w różnych klasach wytrzymałości od C20F4 po C35F7, przy czym klasy wytrzymałości, to nie rodzaje wylewek, tylko różna wytrzymałość, którą dobieramy w zależności od planowanych obciążeń i wykończenia podłogi. Na ogrzewanie podłogowe w budynkach mieszkalnych wylewamy w klasie C25F5. Znacząco zwiększamy wytrzymałość, jeśli podłogi będą z drewna litego.

Rodzaje wylewek anhydrytowych

zależą od pochodzenia anhydrytu, a więc mamy wylewki z anhydrytem naturalnym, syntetycznym, czy wreszcie z utwardzonym termicznie gipsem REA. Pochodzenie anhydrytu, jego czystość i jakość oraz klasy wytrzymałości w sposób istotny wpływają na cenę wylewki. Jeśli zastanawiasz się jakie wylewki na ogrzewanie podłogowe wybrać? To pierwsze dwie będą najlepsze

WOLPLAN GENEO®

To najnowocześniejsza wylewka anhydrytowa dostępna na rynku. Wyróżnia się w pełni ekologicznym spoiwem – naturalnym anhydrytem (monolityczna skała). Dobre jakościowo składniki bez wątpienia wpływają na doskonałe właściwości higieniczne (czystość wylewki), dodatkowo gwarantowane Certyfikatem EMICODE EC1 PLUS.

Posadzka wykonana z wylewki Wolplan Geneo® ma bardzo dobre parametry techniczne: przewodność cieplną, wytrzymałość na ściskanie, zrywanie, itd. Dodatkowym jej atutem jest to, że przed układaniem wierzchniej warstwy podłogi nie wymaga szlifowania.

WOLPLAN CA®

Innowacyjna wylewka samopoziomująca. Jest wytwarzana z pełni syntetycznego anhydrytuczystego związku bez innych pierwiastków. Otrzymuje się go w procesach przetwarzania często spotykanego minerału zwanego fluorytem. Wylewka z tym anhydrytem jest bardzo stabilna, ma bardzo dobre właściwości techniczne i jest całkowicie bezpieczna zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania. Posiada certyfikat Emicode EC1 PLUS. Wylewka Wolplan CA wymaga szlifowania. Zdjęcie u góry prezentuje posadzkę przed szlifowaniem, którą wytworzyliśmy z wylewki Wolplan CA, z widocznym jeszcze mleczkiem anhydrytowym.

WOLPLAN CA RAPID®

Jest to ulepszona, szybkoschnąca wersja wylewki WOLPLAN CA. Czas schnięcia tej wylewki został skrócony do minimum. Prace związane z okładzinowaniem mogą być rozpoczęte już po 14 dniach od wykonania wylewki. Chodzenie po jastrychu jest możliwe już po 6 godzinach, a warunkowe obciążanie po 24 godzinach. Na podkreślenie zasługuje fakt, że ogrzewanie podłogowe można uruchomić (od 20°C) zaraz po wbudowaniu wylewki. Jastrych WOLPLAN CA RAPID® zachowuje wszystkie pozostałe parametry standardowego jastrychu WOLPLAN CA.

WOLPLAN QE®

Specjalna wylewka na bazie anhydrytu naturalnego wchodząca w skład systemu Roth Quick-Energy Tacker. Jest to najcieńszy system ogrzewania podłogowego na rynku – 6 cm włącznie z systemową płytą styropianową. System może być stosowany w nowych budynkach oraz przy adaptacjach i renowacjach w przypadku, gdy brakuje wysokości. Wylewka Wolplan QE® ma tylko 2 cm ponad elementem grzewczym. Jest to minimalna grubość wylewki na ogrzewaniu podłogowym i także dzięki temu ma ona bardzo niski opór cieplny. Z uwagi na niewielki ciężar jest stosowana na stropach drewnianych w budynkach szkieletowych i w drewnianych domach prefabrykowanych.

JASTRYCH TERMICZNY XO3F-28-59D

Spoiwem w jastrychu termicznym jest odwodniony gips REA. Jest wytwarzany w dużych ilościach, w przemysłowym oczyszczaniu dymu (lotnych popiołów) z tlenków siarki metodą zraszania lub przepłukiwania w kominach elektrowni węglowych. Uzyskany wkład poddaje się wysokiej temperaturze i w ten sposób powstaje odwodniony gips REA.

Duża ilość elektrowni węglowych w naszym kraju sprzyja produkcji tego spoiwa. Gips REA, w tym odwodniony gips REA jest powszechnie wykorzystywany przez producentów materiałów budowlanych, zwłaszcza jastrychów anhydrytowych.  Producenci takich jastrychów w reklamach produktu podkreślają jego ekologiczny i syntetyczny charakter. Wywodząc pierwsze z faktu, że jest wytwarzany z odpadów, drugie, że jest uzyskiwany z syntezy atomów siarki zawartych w dymie i atomów wapnia z mleka wapiennego. Niestety nikt nie zagwarantuje (my także), że odwodniony gips REA nie zawiera dodatków, które zazwyczaj występują w dymie z spalanego węgla kamiennego lub brunatnego.

Często wyjeżdżasz? Planujesz zainstalować automatykę, żeby powroty do domu były przyjemne?

Dowiedz się jaka posadzka do sterowania temperaturą jest najlepsza

ZDROWY MIKROKLIMAT DOMU

Wykonane w domu podłogi służą mieszkańcom przez wiele lat. Jednocześnie mieszkańcy spędzają coraz więcej czasu w pomieszczeniach. Dlatego ograniczanie emisji szkodliwych substancji z materiałów wbudowanych w podłogi, w szczególności z materiałów poddawanych podwyższonej temperaturze, jest bardzo ważne.

Wylewki Wolplan wytwarzane są z najwyższej jakości komponentów. Wolplan Geneo® i Wolplan CA® zostały przebadane przez niezależny instytut badawczy i spełniły surowe normy i standardy w zakresie bardzo niskiej emisji. Został im nadany najwyższy stopień certyfikatu EMICODE®, EC1 PLUS potwierdzjący, że wylewki Wolplan® są bezpieczne w zakresie higieny zdrowotnej, środowiska i higieny powietrza w pomieszczeniach.

Procesy wytwarzania wylewek są stale monitorowane przez niezależne organy kontrolne.

W rezultacie EMICODE® gwarantuje czystą i bezpieczną jakość powietrza w pomieszczeniach przez wiele lat – dla zdrowego i komfortowego klimatu we własnym domu.

Uwaga: Jastrych termiczny nie spełnia ww. standardów. Polecamy go jedynie do pomieszczeń technicznych, w których  nie przebywają stale ludzie. Jastrych termiczny można odróżnić po charakterystycznej różowo-beżowej barwie zdecydowanie odmiennej od szarego koloru jastrychów anhydrytowych wytwarzanych na bazie anhydrytu naturalnego lub czystego anhydrytu syntetycznego.

GRUBOŚĆ WYLEWKI NA OGRZEWANIU PODŁOGOWYM

Wielu inwestorów zastanawia się  jaka powinna być grubość wylewki na ogrzewaniu podłogowym? My odpowiadamy. Najcieńsza na jaką pozwalają normy i wytrzymałość na obciążenia uzyskanej z niej posadzki.

Nasze posadzki są twarde i wytrzymałe. W standardzie, na ogrzewanie podłogowe wylewamy posadzki o wytrzymałosci C25F5 spełniającej zalecenia większości producentów okładzin podłogowych. Dlatego są to stosunkowo cienkie posadzki, tylko 3 cm ponad elementem grzewczym. Razem z rurką o średnicy 1,6cm grubość jastrychu Wolplan wynosi 4,6cm przy idealnie równym podłożu.

Trzeba zaznaczyć, że ta minimalna grubość dotyczy tylko jastrychów (posadzek) anhydrytowych.

Zupełnie inaczej przedstawia się sprawa z jastrychami cementowymi i posadzkami betonowymi. Muszą mieć większą grubość. Cementowe są mniej wytrzymałe, a betonowe są wytrzymałe, ale bardzo pracują pod wpływem temperatury i dodatkowo muszą mieć gęste dylatacje, a często także zbrojenie. Dlatego inwestor może zetknąć się z innymi argumentami wykonawców posadzek cementowych lub betonowych (wg nas mitami) np. wylewka anhydrytowa nie sprawdzi się na 20 cm warstwie styropianu, bo go nie obciąży, albo im grubsza posadzka, tym więcej ciepła zakumuluje.

Dlaczego to mity. Jastrych cementowy ma niższą klasę wytrzymałości i w tym przypadku obciążenie ma sens, bo jeśli pod styropianem zostanie pustka, to po pewnym czasie posadzka pęknie. Po drugie. Rzetelny wykonawca układa styropian na podłodze na gruncie w dwóch warstwach, na mijankę, ciasno bez odstępów, nawet skleja poszczególne płyty, żeby podczas chodzenia po styropianie płyty się nie przesuwały i nie “klawiszowały”, bo inaczej powstają mostki termiczne i cała zabawa w ocieplanie nie ma sensu. Szkoda pieniędzy na tak grubą warstwę styropianu.

Drugi mit.  Gruba warstwa posadzki akumuluje dużo ciepła. Dzisiaj większość inwestorów instaluje elektronikę do sterowania temperaturą. W przypadku grubych, bezwładnych posadzek z miksokreta, czy betonowych instalowanie automatyki sterującej temperatura praktycznie nie ma sensu. W szczególności jastrych z miksokreta, (cementowy) rozgrzewa się bardzo powoli – 3 razy dłużej niż anhydrytowy, a jeśli jest grubszy, to rozgrzewanie trwa nawet do 4 godzin. Jest to w całkowitej sprzeczności z wymogami nowoczesnych instalacji regulacji temperatury pomieszczeń, a także z nowoczesnym stylem życia przyszłych mieszkańców.

Jeśli inwestor decyduje się na zainstalowanie automatyki sterującej temperaturą, to powinien zdawać sobie sprawę z tego, że każdy dodatkowy centymetr grubości wylewki (podkładu grzewczego) spowoduje spadek sprawności ogrzewania podłogowego. Po zakończonej inwestycji, ten dodatkowy centymetr, wymusi większe zużycie energii i niewątpliwie obciąży portfel mieszkańców.

Chcesz mieć pod kontrolą temperaturę w domu? Obojętnie gdzie jesteś

Sterowanie temperaturą z naszą posadzką, to do 30% oszczędności na ogrzewaniu domu.

Niski opór cieplny podkładów grzewczych

Kluczem do wybudowania efektywnego ogrzewania podłogowego jest jak najniższy opór cieplny podkładów grzewczych. Niski opór gwarantuje niższą bezwładność podkładu, tym samym umożliwia skuteczne sterowanie temperaturą pomieszczeń. Warto poswięcić nieco uwagi tej tematyce. Opór cieplny (R) obliczamy z wzoru:

jaka grubość posadzki na ogrzewanie

gdzie, d to grubość podkładu w metrach,  λ (lambda) współczynnik przewodzenia ciepła.

 

Wyliczenie oporu cieplnego wylewki anhydrytowej Wolplan Geneo®

jaka grubość wylewki

Opór cieplny wylewki betonowej (cementowej) o normatywnej grubości

Wylewka betonowa (cementowa) o grubości 8 cm

W świetle uzyskanych wyników widać wyraźnie, że posadzka z jastrychu anhydrytowego o normatywnej grubości 0,046m rozgrzeje się prawie 2,5 razy szybciej niż posadzka z miksokreta o normatywnej grubości 0,061m. W zdecydowanej większości wykonawcy posadzek z miksokreta wbudowują posadzki o grubości 0,080m. Ich opór cieplny jest niemal 3-krotnie wyższy. W takim przypadku posadzka będzie się rozgrzewać 3 razy dłużej.

W zakładowych testach porównawczych podkład grzewczy z jastrychu anhydrytowego Wolplan Geneo® rozgrzewał się 4 razy szybciej. Jest to wynikiem niskiego oporu, lepszego przylegania do rurek (płynna konsystencja) i monolitycznej struktury.