Posadzka, to wierzchnia warstwa podlogi. Zgodnie z tą definicją klasyfikacja posadzek przedstawiałaby się następująco: posadzki spoinowe, czyli płytki, podłogi drewniane, … bezspoinowe itd. Tymczasem w praktyce posadzka, to utwardzona płaska warstwa wylewana z betonu (cementu).

POSADZKI

z punktu widzenia inwestora indywidualnego prowadzącego budowę swojego domu

Przyjrzyjmy się poszczególnym warstwom podłogi na gruncie, o których poniżej zgodnie z kolejnością wykonywanych prac.

  1. Zagęszczony (ubity) grunt. Najczęściej warstwa piasku – pospółki rzadziej tłucznia.
  2. Pierwsza warstwa posadzki, inaczej chudziak, chudy beton.
  3. Izolacja przeciwwilgociowa i termiczna. Najczęściej folia budowlana i styropian setka.
  4. Druga warstwa posadzki – podkład podłogowy.
  5. Wierzchnia warstwa podlogi – okładzina podłogowa: panele, płytki, podłogi winylowe itp.

 

Jeśli inwestor decyduje się na płytę fundamentową, to poszczególne warstwy będą inne. O płytach fundamentowych wkrótce.

Wróćmy jednak do głównego tematu. Dwie “posadzki” druga i czwarta warstwa. Bezsprzecznie najmniej problemów sprawi inwestorowi wykonanie chudziaka. Wykonywany jest najczęściej przez ekipę murarzy po wzniesieniu ściany fundamentowej. Beton na chudziaka, klasy C10, inwestor zamawia z pobliskiej betoniarni.

W tym miejscu warto wyczulić inwestora na staranne wykonanie chudziaka, z równą powierzchnią. W rezultacie przełoży się to na mniejsze wydatki na podkład podłogowy.

Podkład podłogowy może być wykonany z różnych posadzek. Najczęściej nazwy posadzek wywodzą się od głównego spoiwa.

Rodzaje posadzek na podkład podłogowy (jastrych)

 

  1. Posadzki betonowe (kruszywo: frakcja od 0-8 mm, dla podkładów o grubości >40mm (frakcja od 0-16mm).
  2. Jastrychy cementowe – zaprawa cementowa: cement portlandzki z piaskiem (uziarnienie od 0 do 2 mm) i wodą. W praktyce nazwy wylewka betonowa, wylewka cementowa i wylewka z miksokreta używane są jako synonimy.
  3. Wylewki anhydrytowe na bazie naturalnego anhydrytu, syntetycznego anhydrytu lub odwodnionego gipsu REA.
  4. Podkłady asfaltowe – wodoszczelne z asfaltem. Temperatura wbudowywanej posadzki 180°C.
  5. Podkłady magnezjowe z cementem sorela oraz wypełniaczami skałodrzewnymi.

W rzeczywistości, w budownictwie indywidualnym, inwestorzy najczęściej wybierają jedną z pośród trzech pierwszych posadzek. Z kolei do domów najlepsza będzie wylewka anhydrytowa albo wylewka z miksokreta.

W każdym razie, wybierając rodzaj posadzki na podkład, warto uświadomić sobie, że podłoga będzie służyła przez długie lata. Z tego punktu widzenia istotne są priorytety inwestora. Po drugie, funkcje podłogi. Po trzecie, rodzaj okładziny podłogowej.

Dzisiaj to tyle. Wkrótce dalszy ciąg o posadzkach.