• Pn – Sob: 8:00 – 20:00
 • + 665 08 78 78
 • info@woja.pl
 • WYGRZEWANIE JASTRYCHU WOLPLAN

  WYGRZEWANIE WYLEWKI WOLPLAN GENEO

  Ile schnie wylewka?

  Wylewka anhydrytowa WOLPLAN GENEO wiąże szybko i na drugi dzień po wylaniu można wykonywać drobne prace budowlane. Proces wygrzewania posadzki powinien trwać do czasu, aż wilgotność jastrychu będzie zgodna z wymaganiami podawanymi przez producenta wybranej okładziny podłogowej. Jeżeli  producent nie określił wymagań wylewkę WOLPLAN GENEO uznaje się za suchą, gdy poziom wilgotności szczątkowej wynosi ≤0,3%CM (metoda karbidowa).

  Wygrzewanie anhydrytu – przygotowanie

  Po wylaniu przez pierwsze 3 doby drzwi i okna muszą być zamknięte. Należy chronić wylewkę przed przeciągiem, bezpośrednim nasłonecznieniem, mrozem i zawilgoceniem, w tym – skroplinami ze stropu. Najpóźniej po 3 dniu należy pomieszczenia wietrzyć, jednakże bez doprowadzania do przeciągów. Najlepiej robić to w porze dnia, gdy wilgotność powietrza jest najmniejsza.
  W okresie dojrzewania anhydrytu do okładzinowania (schnięcia) temperatura w pomieszczeniu nie może być niższa niż 5°C. Podczas całego procesu rozgrzewania jastrychu powierzchnia musi być uprzątnięta z wszelkich materiałów, pozostałości budowlanych itp.

  Wygrzewanie podłogówki – proces grzania funkcjonalnego:

  • Po czwartym dniu należy ustawić ogrzewanie na temperaturę 25°C. Wyłączyć automatyczną funkcję redukcji temperatury w nocy tak, aby temperatura 25°C nie ulegała zmianie przez kolejne 3 doby.

  • W ciągu następnych dni należy zwiększać temperaturę o 10°C dziennie, aż do osiągnięcia maksymalnej temperatury +55°C.
  • Przez kolejne dni i noce należy tę temperaturę utrzymywać do momentu uzyskania suchego jastrychu tj. poziomu wilgotności szczątkowej ≤0,3%CM.

  Jak sprawdzić wilgotność wylewki

  Dla wstępnej orientacji, czy jastrych jest już suchy, można wykonać “test foliowy”. Test ten polega na dokładnym przyklejeniu 1m² folii PE do jastrychu i pozostawieniu jej na 24 godziny. Jeżeli po tym okresie czasu powierzchnia folii bezpośrednio przylegająca do jastrychu jest absolutnie sucha (brak pary, skroplin), wówczas można domniemać, że jastrych osiągnął dojrzałość do prowadzenia dalszych prac. Dla naszych klientów wypożyczamy wilgotnościomierze elektroniczne mierzące wilgotność wylewki w skali CM. Niemniej jednak wylewkę WOLPLAN GENEO uznaje się za suchą, gdy po sprawdzeniu higrometrem typu CM, poziom wilgotności szczątkowej jastrychu wynosi ≤0,3%CM. Aparat CM jest wiarygodnym źródłem informacji o poziomie wilgotności szczątkowej jastrychu.

  Pomiarów wilgotności szczątkowej należy dokonywać w największym pomieszczeniu, w najgrubszej warstwie wylewki,  w miejscach wcześniej oznaczonych tak, aby nie doszło do uszkodzenia systemu grzewczego. Jedynie osiągnięcie dopuszczalnego poziomu wilgotności szczątkowej (≤0,3%CM) pozwala na wykonanie dowolnej okładziny podłogowej na jastrychach WOLPLAN GENEO. Proces dojrzewania jastrychu uważa się za zakończony, jeżeli poziom wilgotności szczątkowej jastrychu pod dany rodzaj okładziny został osiągnięty.

  Wygrzewanie podłogówki – c.d.

  • Po uzyskaniu pozytywnego wyniku suchości jastrychu, należy rozpocząć proces jego schładzania przez obniżanie temperatury o 10°C dziennie, aż do momentu, gdy jego powierzchnia uzyska temperaturę 25°C.
  • W trakcie całego procesu osuszania wylewki należy pomieszczenia wietrzyć.

  WAŻNE:

  • W procedurze grzewczej jastrychu w żadnym wypadku nie może być przekroczona temperatura 60°C, ponieważ grozi to trwałym uszkodzeniem jastrychu.
  • Spadek temperatury poniżej 5°C w pomieszczeniu w okresie dojrzewania jastrychu do okładzinowania grozi trwałym uszkodzeniem jastrychu WOLPLAN.
  • Po zakończeniu procedury grzania funkcjonalnego protokół wygrzewania wylewki powinien zostać u właściciela obiektu.

  KARTY PRODUKTÓW