• Pn – Sob: 8:00 – 20:00
 • + 665 08 78 78
 • info@woja.pl
 • POMIARY PRZED WYLEWKĄ

  POZIOM POSADZKI – JAK WYZNACZAMY?
  Inwestorzy prowadzący budowę swojego domu doskonale wiedzą, że poziom zero budunku, to poziom podłogi. Często jednak pojawiają się pytania. Poziom zero na jakiej wysokości powinien być wyznaczony? Jeśli chodzi o budynki mieszkalne, to przepisy są jednoznaczne: W pomieszczeniu mieszkalnym poziom podłogi od strony ściany z otworami okiennymi i drzwiowymi nie powinien znajdować się poniżej poziomu terenu przy budynku”, art. 73 Rozporządznia Warunki techniczne…

  Wg cytowanych przepisów poziom zero budynku ustala architektem z inwestorem. I tu uwaga. Architekt z reguły zna ukształtowania powierzchni działki jedynie z mapki. Dlatego dopilnujmy, aby w przyszłości poziom zero nie był niżej niż utwardzona w sąsiedztwie ulica, a przede wszystkim, żeby dom był zabezpieczony przed wodą szczególnie na niżej położonych działkach.

  Dalej geodeta nanosi poziom na reper niwelacyjny. Zadbajmy, żeby reper był trwały i dotrwał wyznacznia poziomu podłogi. Choć w zasadzie po osadzeniu drzwi wejściowych niewiele możemy już zmienić i dostosowujemy się do sytuacji.

  Poziom podłogi

  • Przenosimy poziom zero z repera,
  • Sprawdzamy czy wszystkie drzwi będą się otwierały. Jeśli nie, to korygujemy poziom i dostosowujemy do drzwi.
  • Sprawdzamy równość powierzchniową chudziaka.
  • Odejmujemy od poziomu podłogi grubość okładzin podłogowych. W ten sposób wyznaczamy górny poziom jastrychu anhydrytowego.
  • Jeśli chudziak miał równą powierzchnię, to odejmujemy 5 cm i mamy poziom termoizolacji.
  • Przenosimy poziomy do każdego pomieszczenia.

  W sytuacji, gdy chudziak ma większe różnice w poziomie lub ułożenie styropianu jest trudne z powodu pajęczyny rur na chudym betonie inwestor może wykonać pierwszą warstwę termoizolacji z styrobetonu. Drugą warstwę z styropianu.

  • Na budowie pojawiamy się ponownie tuż przed realizacją. Jeśli wbudowujemy wylewkę na ogrzewaniu podłogowym, to oznaczamy najwyżej położony element grzewczy. Następnie ustawiamy repery na poziomie zgodnym z normami.