Podłogi drewniane

Układanie podłogi z materiałem

Podłogi drewniane montowane na klej, ze względu na pęcznienie i kurczenie drewna pod wpływem wilgotności, wymagają bardzo wytrzymałych podkładów. Przy czym wybór montażu na klej, w przypadku ogrzewania podłogowego, jest bezsporny. Po prostu podłoga montowana na klej zdecydowanie lepiej przewodzi ciepło niż podłogi pływające.

Montujemy podłogi najbardziej znanych producentów:

Barlinek

Jawor Parkiet

Chapel Parket

Wytrzymałość posadzki na obciążenia

W standardzie wykonujemy posadzki w klasie wytrzymałości C25F5. Jest to wystarczająca wytrzymałość pod drewniane deski warstwowe, panele winylowe i podłogi purline. Pod podłogi bardziej wymagające, w tym deski lite, zwiększamy klasę wytrzymałości. Dzięki stosowanej technologii możemy wylać podłogę w klasie wytrzymałości, np. C35F7 w salonie, a w pozostałych pomieszczeniach C25F5.

Inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku popularnych posadzek z miksokreta. Jeśli inwestor nie przedstawi projektu posadzki lub nie zażąda klasy wytrzymałości posadzki – C20F4 lub wyższej, to wykonawca wykona ją zgodnie z wytycznymi Instytutu Technologii Budowlanej w klasie C12F3 lub C16F4.

Dlatego w interesie inwestora jest poinformowanie wykonawcy o planowanej podłodze drewnianej, a doświadczony wykonawca powinien wylać posadzkę o wytrzymałości co najmniej C20F4. Ponadto powinien dostarczyć inwestorowi deklarację właściwości użytkowych wbudowanej posadzki oraz protokół wygrzewania.

Dopilnowanie tych szczegółów leży w interesie inwestora.

Po pierwsze. Ograniczy ryzyko odspojenia podłogi drewnianej, jej deformacji lub oderwania wierzchniej warstwy w deskach warstwowych.

Po drugie. Inwestor zachowa prawo do gwarancji producenta podłogi drewnianej. Jest to dość powszechny warunek udzielanej gwarancji.

Po trzecie. Inwestor uniknie dodatkowych, wysokich kosztów związanych z koniecznością chemicznego utwardzania posadzki.

Po czwarte. Minimum chemii – maksimum zdrowego mikroklimatu w domu. Niektóre preparaty chemiczne do utwardzania posadzki produkowane są w oparciu o rozpuszczalniki organiczne i charakteryzują się wysoką emisją LZO.