• Pn – Sob: 8:00 – 20:00
 • + 665 08 78 78
 • info@woja.pl
 • Wylewki anhydrytowe

  WOLPLAN GENEO®

  To najnowocześniejsza wylewka anhydrytowa dostępna na rynku. Wyróżnia się w pełni ekologicznym spoiwem – naturalnym anhydrytem (monolityczna skała). Dobre jakościowo składniki bez wątpienia wpływają na doskonałe właściwości higieniczne (czystość wylewki), dodatkowo gwarantowane Certyfikatem EMICODE EC1 PLUS.

  Posadzka wykonana z wylewki Wolplan Geneo® ma bardzo dobre parametry techniczne: przewodność cieplną, wytrzymałość na ściskanie, zrywanie, itd. Dodatkowym jej atutem jest to, że przed układaniem wierzchniej warstwy podłogi nie wymaga szlifowania.

  WOLPLAN CA®

  Innowacyjna wylewka samopoziomująca wytwarzana na bazie w pełni syntetycznego anhydrytuczystego związku bez innych pierwiastków. Materiał ten jest bardzo stabilny i całkowicie nietoksyczny. Otrzymuje się go w procesach przetwarzania często spotykanego minerału zwanego fluorytem.

  WOLPLAN CA RAPID®

  Jest to ulepszona, szybkoschnąca wersja wylewki WOLPLAN CA. Czas schnięcia tej wylewki został skrócony do minimum. Prace związane z okładzinowaniem mogą być rozpoczęte już po 14 dniach od wykonania wylewki. Chodzenie po jastrychu jest możliwe już po 6 godzinach, a warunkowe obciążanie po 24 godzinach. Na podkreślenie zasługuje fakt, że ogrzewanie podłogowe można uruchomić (od 20°C) zaraz po wbudowaniu wylewki. Jastrych WOLPLAN CA RAPID® zachowuje wszystkie pozostałe parametry standardowego jastrychu WOLPLAN CA.

  WOLPLAN QE®

  Specjalna wylewka na bazie anhydrytu naturalnego wchodząca w skład systemu Roth Quick-Energy Tacker. Jest to najcieńszy system ogrzewania podłogowego na rynku – 6 cm włącznie z systemową płytą styropianową. System może być stosowany w nowych budynkach oraz przy adaptacjach i renowacjach w przypadku, gdy brakuje wysokości. Wylewka Wolplan QE® ma tylko 2 cm ponad elementem grzewczym. Jest to najmniejsza grubość wylewki na ogrzewaniu podłogowym i także dzięki temu ma ona bardzo niski opór cieplny. Z uwagi na niewielki ciężar jest stosowana na stropach drewnianych w budynkach szkieletowych i w drewnianych domach prefabrykowanych.

  JASTRYCH TERMICZNY XO3F-28-59D

  Spoiwem w jastrychu termicznym jest odwodniony gips REA. Jest wytwarzany w dużych ilościach, w przemysłowym oczyszczaniu dymu (lotnych popiołów) z tlenków siarki metodą zraszania lub przepłukiwania w kominach elektrowni węglowych. Uzyskany wkład poddaje się wysokiej temperaturze i w ten sposób powstaje odwodniony gips REA.

  Duża ilość elektrowni węglowych w naszym kraju sprzyja produkcji tego spoiwa. Gips REA, w tym odwodniony gips REA jest powszechnie wykorzystywany przez producentów materiałów budowlanych, zwłaszcza jastrychów anhydrytowych.  Producenci takich jastrychów w reklamach produktu podkreślają jego ekologiczny i syntetyczny charakter. Wywodząc pierwsze z faktu, że jest wytwarzany z odpadów, drugie, że jest uzyskiwany z syntezy atomów siarki zawartych w dymie i atomów wapnia z mleka wapiennego. Niestety nikt nie zagwarantuje (my także), że odwodniony gips REA nie zawiera dodatków, które zazwyczaj występują w dymie z spalanego węgla kamiennego lub brunatnego.

  Często wyjeżdżasz? Planujesz zainstalować automatykę, żeby powroty do domu były przyjemne?

  Dowiedz się jaka posadzka do sterowania temperaturą jest najlepsza

  jaka posadzka na ogrzewanie podłogowe
  ogrzewania podłogowego, ogrzewanie podłogowe

  ZDROWY MIKROKLIMAT DOMU

  Wykonane w domu podłogi służą mieszkańcom przez wiele lat. Jednocześnie mieszkańcy spędzają coraz więcej czasu w pomieszczeniach. Dlatego ograniczanie emisji szkodliwych substancji z materiałów wbudowanych w podłogi, w szczególności z materiałów poddawanych podwyższonej temperaturze, jest bardzo ważne.

  Wylewki Wolplan wytwarzane są z najwyższej jakości komponentów. Wolplan Geneo® i Wolplan CA® zostały przebadane przez niezależny instytut badawczy i spełniły surowe normy i standardy w zakresie bardzo niskiej emisji. Został im nadany najwyższy stopień certyfikatu EMICODE®, EC1 PLUS potwierdzjący, że wylewki Wolplan® są bezpieczne w zakresie higieny zdrowotnej, środowiska i higieny powietrza w pomieszczeniach.

  Procesy wytwarzania wylewek są stale monitorowane przez niezależne organy kontrolne.

  W rezultacie EMICODE® gwarantuje czystą i bezpieczną jakość powietrza w pomieszczeniach przez wiele lat – dla zdrowego i komfortowego klimatu we własnym domu.

  Uwaga: Jastrych termiczny nie spełnia ww. standardów. Polecamy go jedynie do pomieszczeń technicznych, w których  nie przebywają stale ludzie. Jastrych termiczny można odróżnić po charakterystycznej różowo-beżowej barwie zdecydowanie odmiennej od szarego koloru jastrychów anhydrytowych wytwarzanych na bazie anhydrytu naturalnego lub czystego anhydrytu syntetycznego.

  GRUBOŚĆ WYLEWKI NA OGRZEWANIU PODŁOGOWYM

  Znacząca część wykonawców budowlanych uważa, że najważniejszą cechą podkładu grzewczego jest akumulowanie ciepła. Zgodnie ze swoim przekonaniem zalecają wylewanie grubych posadzek (miksokret, beton). Takie podejście jest w całkowitej sprzeczności z wymogami nowoczesnych instalacjami regulacji temperatury pomieszczeń, a także z nowoczesnym stylem życia przyszłych mieszkańców.

  Jeśli inwestor decyduje się na zainstalowanie automatyki sterującej temperaturą, to powinien zdawać sobie sprawę z tego, że każdy dodatkowy centymetr grubości wylewki (podkładu grzewczego) spowoduje spadek sprawności ogrzewania podłogowego. Po zakończonej inwestycji, ten dodatkowy centymetr, wymusi większe zużycie energii i niewątpliwie obciąży portfel mieszkańców.

  Niski opór cieplny podkładów grzewczych

  Kluczem do wybudowania efektywnego ogrzewania podłogowego jest jak najniższy opór cieplny podkładów grzewczych. Niski opór gwarantuje niższą bezwładność podkładu, tym samym umożliwia skuteczne sterowanie temperaturą pomieszczeń. Warto poswięcić nieco uwagi tej tematyce. Opór cieplny (R) obliczamy z wzoru:

  jaka grubość posadzki na ogrzewanie

  gdzie, d to grubość podkładu w metrach,  λ (lambda) współczynnik przewodzenia ciepła.

   

  Wyliczenie oporu cieplnego wylewki anhydrytowej Wolplan Geneo®

  jaka grubość wylewki

  Opór cieplny wylewki betonowej (cementowej) o normatywnej grubości

  Wylewka betonowa (cementowa) o grubości 8 cm

  W świetle uzyskanych wyników widać wyraźnie, że posadzka z jastrychu anhydrytowego o normatywnej grubości 0,046m rozgrzeje się prawie 2,5 razy szybciej niż posadzka z miksokreta o normatywnej grubości 0,061m. W zdecydowanej większości wykonawcy posadzek z miksokreta wbudowują posadzki o grubości 0,080m. Ich opór cieplny jest niemal 3-krotnie wyższy. W takim przypadku posadzka będzie się rozgrzewać 3 razy dłużej.

  W zakładowych testach porównawczych podkład grzewczy z jastrychu anhydrytowego Wolplan Geneo® rozgrzewał się 4 razy szybciej. Jest to wynikiem niskiego oporu, lepszego przylegania do rurek (płynna konsystencja) i monolitycznej struktury.

  Chcesz mieć pod kontrolą temperaturę w domu? Obojętnie gdzie jesteś

  Sterowanie temperaturą z naszą posadzką, to do 30% oszczędności na ogrzewaniu domu.

  grubość wylewki na ogrzewaniu podłogowym

  Grubość wylewki na ogrzewaniu podłogowym – podsumowanie

  Na pytanie. Jaka powinna być grubość wylewki na ogrzewaniu podłogowym? Należy odpowiedzieć. Najcieńsza na jaką pozwalają normy i wytrzymałość na obciążenia uzyskanej z niej posadzki.

  Anhydryt, to spoiwo, z ktorego powstają twarde i wytrzymałe posadzki. W standardzie wylewamy posadzki o wysokiej wytrzymałosci C25F5 spełniającej wymagania producentów najbardziej wymagających okładzin podłogowych. Dlatego są to stosunkowo cienkie posadzki, tylko 3 cm ponad elementem grzewczym. Razem z rurką o średnicy 1,6cm grubość jastrychu Wolplan wynosi 0,046m.

  Posadzki z miksokreta są zazwyczaj mniej wytrzymałe. W budownictwie mieszkaniowym, zgodnie z wytycznymi ITB, najczęściej są wylewane w klasie C12F3 lub C16F4. To zdecydowanie za mało pod podłogi drewniane. Normatywna minimalna grubość posadzki z miksokreta to 4,5 cm ponad rurką. Czyli razem 0,061m. Jednak posadzki o tej grubości są rzadko wykonywane, ponieważ są zbyt słabe. Należałoby je wzmocnić plastyfikatorami (wzrost kosztów) i wykonać zbrojenie. Stąd 8 cm, to praktycznie standard.

  Konsekwencją wykonania grubszej posadzki grzewczej, będzie całkowite uniemożliwienie sterowania temperaturą.

  Uwagi do obliczeń: Lambda dla jastrychu Wolplan Geneo® zaczerpnęlismy z karty technicznej, a dla jastrychu cementowego (betonu)  z normy PN-EN ISO 6946. Niestety karty techniczne i deklaracje właściwości użytkowych sporządzane przez producentów nie zawierały takich danych.