Jeśli chcesz wybudować dom energooszczędny, dobrą termoizolację zacznij od fundamentów, a dokładniej od płyty fundamentowej. Domy o najniższym zapotrzebowaniu na energię stawia się właśnie na płycie fundamentowej. Technologia jest sprawdzona. W wielu krajach była stosowana od przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia właśnie w budownictwie energooszczędnym. Później stopniowo płyta wypierała tradycyjne ławy fundamentowe.

Lepsza termoizolacja od ławy fundamentowej

Konstrukcja płyty fundamentowej jest prosta i bez trudu można wykonać ciągłą termoizolację, bez mostków termicznych.

Krótki czas realizacji

Prosta konstrukcja płyty fundamentowej umożliwia jej szybsze wykonanie w porównaniu do ław fundamentowych. Płytsze posadowienie zmniejsza zakres prac ziemnych. Czas wybudowania całej płyty włącznie z robotami ziemnymi to zaledwie 5-6 dni. Po kolejnych 14 dniach inwestycja może być kontynuowana.

Zbrojenie płyty

Płytę fundamentową można zbroić tradycyjnie lub wykonać zbrojenie rozproszone.

Koszt fundamentów

Technologie energooszczędne (pasywne) są stosowane w budownictwie już kilkadziesiąt lat. Materiały produkowane są na coraz większą skalę, a ich ceny stopniowo się obniżają. W przypadku fundamentów różnice między kosztami wykonania ławy i płyty są niewielkie, a jeśli chcemy osiągnąć taką samą termoizolacyjność fundamentów, to taka różnica nie występuje.

Przemarzanie fundamentów

Straty ciepła przez podłogę na gruncie są u nas często niedoszacowane. Niska temperatura ze strefy przemarzania przenika gruntem pod podłogę budynku do 1 – 2 m od krawędzi fundamentów. Ciągła izolacja płyty zabezpiecza ją przed przemarzaniem (patrz rysunek). Natomiast w przypadku ławy fundamentowej najczęściej izoluje się tylko zewnętrzną część ściany fundamentowej. Bez ochrony przed niską temperaturą pozostaje wewnętrzna strona ściany fundamentowej oraz stopa fundamentowa, przez którą podciąga nie tylko zimno, ale także wilgoć. W przypadku ław na styku ścian zewnętrznych i podłogi powstaje długi mostek, przez który domy posadowione na ławie tracą energię, bo oprócz wnętrza ogrzewa się także grunt. Widać to doskonale na schemacie ławy fundamentowej oraz zdjęciu wykonanym kamerą termowizyjną.

 

Płyta  plus grzewczy jastrych anhydrytowy

Jeśli w domu planowane jest ogrzewanie podłogowe, to dobra termoizolacja podzielona na dwie warstwy: XPS pod płytą fundamentową i EPS pod jastrychem anhydrytowym jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Termoizolacja jest ciągła, bez mostków termicznych. Grubość warstw XPS i EPS może być odpowiednio dobrana i z jednej strony zapewnić odpowiednią termoizolacyjność (wsp. U), a z drugiej nie obciążać budżetu (EPS jest sporo tańszy, dlatego finansowo korzystniejszym rozwiązaniem będzie 10 cm XPS pod płytą i 15 cm EPS pod jastrychem niż 25 cm XPS pod płytą).

Coraz bardziej popularna automatyka w domu, w tym sterowanie temperaturą, współpracuje jedynie z elementami grzejnymi o niskim oporze cieplnym, co w zasadzie eliminuje popularne jeszcze niedawno płyty grzewcze. W tym aspekcie najkorzystniejsze parametry (niski opór cieplny) ma wylewka anhydrytowa, o ile jej grubość jest zgodna z normami i nie ma konieczności wyrównywania podłoża wylewką.

Dlatego jeśli płyta, to dobrze wykonana, o równej powierzchni.