UKŁADANIE PANELI PODŁOGOWYCH

Proponujemy panele podłogowe wyglądem zbliżone do paneli winylowych, ale o znacznie wyższej jakości ekologicznej. Produkowane są z przyjaznych dla zdrowia w olei roślinnych oraz kredy.

My najczęściej kładziemy je na klej, ale bardzo łatwo można je układać na klik. Tak jak na filmie po prawej

Panele na ogrzewanie podłogowe

Panele podłogowe Wineo Purline to idealne panele na ogrzewanie podłogowe. Położone na klej dobrze przewodzą ciepło, jak kamień i płytki ceramiczne.  Współczynnik oporu tej okładziny podłogowej wynosi tylko 0,01 (m²K)/W. Razem z wylewką anhydrytową oraz styrobetonem wraz z dodatkową warstwą  styropianu (jeśli położenie warstwy styropianu jest uzasadnione) tworzą podłogę bardzo dobrze współpracującą z instalacją ogrzewania podłogowego zapewniając najwyższą efektywność grzewczą instalacji.

Ekologiczne panele podłogowe

Biologiczny poliuretan, tworzywo z którego powstają panele Wineo Purline jest bardziej przyjazny dla zdrowia niż PVC (polichlorek winylu) używany do wytwarzania popularnych paneli winylowych. Panele Wineo Purline rekomendowane są przez wiele instytucji certyfikujących. Certyfikat Greenguard stanowi gwarancję spełniania przez Wineo Purline rygorystycznych wymogów w zakresie emisji LZO. Dodatkowo w przypadku wszystkich tworzyw sztucznych bardzo ważna jest jakość plastyfikatorów i dodatków uszlachetniających, których tworzywa mogą zawierać nawet do 30%. Producent Wineo Purline informuje w karcie technicznej, że panele są wolne od szkodliwych związków mutagennych, rakotwórczych, itp (REACH).

Surowce używane do  wytwarzania  paneli podłogowych Purline, olej rycynowy i rzepakowy, to surowce odnawiale, których wykorzystanie w budownictwie jest podstawową zasadą budownictwa zrównoważonego.

Zrób zdjęcie starej podłogi, prześlij i zaprojektuj swoją nową podłogę

Podczas robienia zdjęcia zadbaj o naturalne światło. Postaraj, aby zdjęcie nie było prześwietlone. Najlepiej nie wykonuj zdjęcia pod światło.