styrobeton WOLPLAN ST®

Styrobeton zamiast styropianu na ocieplenie podłogi

Wbudowujemy styrobeton i ocieplamy podłogi zgodnie z wymogami WT2021. W domach o standardzie domów pasywnych wykonujemy dwuwarstwowe ocieplenie podłogi.

Przyjmujemy zamówienia na wykonanie styrobetonu z terminem realizacji do końca maja 2022 r.
Obsługujemy województwo lubelskie i świętokrzyskie, płd. Mazowsze i Podkarpacie
Wybierz wygodny dla siebie termin realizacji

Zwykle rozpoczynamy sezon w marcu, dlatego rezerwacja jest możliwa na m-c marzec, kwiecień i maj 2022r. Jeśli w ciągu doby będą temperatury ujemne, to planowane terminy mogą ulec zmianie, ale będziemy się starali zaplanowane realizacje wykonać w pierwszej kolejności. Z tego też względu w marcu planujemy tylko 4 dni robocze i po jednej realizacji dziennie.

Wylewka styrobetonowa WOLPLAN ST

Budujesz ekologicznie – chronisz środowisko

Dodatkiem do styrobetonu jest granulat styropianowy, który uzyskujemy z skruszenia niewymiarowego styropianu. Dzięki temu nie powstają odpady styropianowe i nie obciążamy nimi środowiska.

Dla środowiska korzyść jest podwójna. Po pierwsze, wybierając styrobeton wykorzystujemy styropian w całosci i nie powstają odpady. Po drugie, fabryka syropianu, realizując potencjalne twoje zamówienie, nie wytworzy kolejnych od kilkunastu – do kilkudziesięciu m3 trudnego do utylizacji styropianu.

NAZWA PARAMETRU
WIELKOŚĆ

Przewodność cieplna EN12667

od 0,045 do 0,12 W/m*k

Waga objętości EPS świeżej zaprawy EN1015-6

od 100 do 550 kg/m³

Stabilność wymiarowa (warunek do 1%) EN1604

do 0,1%

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu EN826

od 85 do 1200 kPa

Wartość pH w stanie suchym

obojętny

Reakcja na ogień EN13501-1

E

Gotowość do chodzenia po powierzchni jest uzależniona od grubości wylewki i klimacie w pomieszczeniach

po 1-3 dniach

Gotowość do okładzinowania – pomiar CM (max. 12 masy-%) uzależniona od grubości wylewki, wilgotnosci i temperatury w pomieszczeniach

po 4-6 dniach