Czyste powietrze w domu

Nic nie jest potrzebne do życia, tak jak tlen i czyste powietrze. Zazwyczaj w takich sytuacjach mamy na myśli powietrze zewnętrzne. W tym wpisie chciałem zwrócić uwagę na jakość powietrza wewnętrznego. Tym bardziej, że w pomieszczeniach zamkniętych spędzamy ok. 90% czasu, z tego znaczną część w domach.

Jeszcze bardziej czyste powietrze jest potrzebne dla dzieci. Najmłodsze z nich, poza krótkimi spacerami, praktycznie cały czas przebywają w domach.
Dlatego nasze własne cztery kąty powinny być miejscem wypoczynku i rekreacji. Bezpieczną oazą zdrowia i dobrego samopoczucia.

Od czego zależy

Czyste powietrze w domu zależy nie tylko od naszych osobistych nawyków życiowych i wyposażenia, ale także od materiałów użytych do budowy dachu, ścian i podłóg, w tym izolacji termicznej i hydroizolacji. Dlatego produkty budowlane, które uwalniają szkodliwe substancje, nie są pożądane w naszych domach. Mogą powodować bóle głowy, bezsenność, a nawet alergie i problemy z oddychaniem.

Budujesz? Zadbaj o czyste powietrze

Aby od samego początku zapewnić czyste powietrze w pomieszczeniach, podczas budowy nowego domu lub wykonywania prac remontowych warto używać zdrowych materiałów budowlanych.
Z kolei unikać materiałów, które uwalniają dużo lotnych związków organicznych (LZO / ang VOC). Z tego względu, że wiele spośród LZO wykazuje działania toksyczne i drażniące na organizmy żywe. LZO mogą dostać się do wnętrz z środowiska zewnętrznego, ale większym wewnętrznym emitorem, szczególnie w pierwszych latach po wybudowaniu domu, są materiały budowlane i wykończeniowe takie jak: farby, lakiery, tapety, kleje, grunty, szpachle, fugi, materiały ociepleniowe, wykładziny i panele podłogowe, środki konserwujące, rozpuszczalniki, dodatki chemiczne do różnych materiałów, itp.

Dodatkowo nowo budowane domy są coraz bardziej szczelne. W konsekwencji naturalna wymiana powietrza jest znacznie rzadsza. To wszystko sprawia, że w ostatnich latach, zawartość szkodliwych LZO w powietrzu wewnętrznym jest o wiele wyższa niż w powietrzu zewnętrznym.

Rekomendacje EMICODE ®

Aby zadbać o czyste powietrze w domu, przy wyborze zdrowych materiałów budowlanych można skorzystać z funkcjonującego od prawie 20-u lat systemu oceny i certyfikacji produktów budowlanych pod względem jakości zdrowotnej i środowiskowej EMICODE ®. Obecnie znak EMICODE ® EC1 można znaleźć na ponad 6000 produktów. Z tego znacząca większość jest dostępna na polskim rynku.
System opiera się na bardzo rygorystycznych granicznych kryteriach testowych i przyznaje prawo do korzystania z znaków graficznych – „pieczęci” produktom o najniższej emisji w trzech klasach: EMICODE EC2, EMICODE EC1, EMICODE EC1 PLUS. Proces certyfikacji polega na przeprowadzeniu badań w niezależnych laboratoriach. Po spełnieniu kryteriów, nadawany jest adekwatny do wyników badań stopień certyfikatu. Dodatkowo dla utrzymania jakości zdrowotnej certyfikowanych materiałów i przestrzegania granicznych wartości emisyjnych przez kolejne lata prowadzone są niezapowiedziane, wyrywkowe kontrole w zakładzie producenta.

Korzystanie z systemu rekomendacji EMICODE ® ułatwia budowę zdrowego domu, ponieważ potrzebne informacje, w czytelnej graficznej formie, mamy dostępne w momencie podejmowania decyzji o zakupie. Jeżeli producent uzyskał ceryfikat, to umieszcza znaki graficzne w widocznych miejscach. Na opakowaniach oraz w dokumentach technicznych.

Formaldehyd – norma

W produkcji wielu materiałów budowlanych i wykończeniowych wykorzystywane są żywice fenolowo-formaldehydowe, mocznikowo-formaldehydowe, melaminowo-formaldehydowe i właśnie z tych żywic uwalnia się formaldehyd. Jest to substancja sklasyfikowana przez UE jako rakotwórcza, potencjalnie mutagenna i działająca uczulająco na skórę. Dodatkowo substancja identyfikowana podczas badań budynków szkodliwie oddziaływujących na zdrowie (Sick Building Syndrome).

Polska norma dla formaldehydu, czyli dopuszczalne stężenie w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi 50 µg/m3[1]. Niestety brakuje szczegółowych przepisów odnoszących się do dopuszczalnych emisji z konkretnych materiałów budowlanych i wykończeniowych.

Dopóki nie zostaną wprowadzone, ważną rolę odgrywają systemy rekomendacji, w tym Emicode. Ponieważ umożliwiają łatwy wybór materiałów budowlanych i wykończeniowych z najniższą emisją formaldehydu i niską całkowitą emisją LZO.

W środowisku domowym emitorami formaldehydu są tworzywa polioksymetylen, poli(tlenek metylenu), (POM) z z których produkuje się m.in. armaturę wodną, elementy urządzeń elektrotechnicznych, sprzętu AGD, kostki (piórka) gitarowe. Formaldehyd znajduje się także w kosmetykach, środkach czystości, opakowaniach, itp.

[1] Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.