czy wylewka anhydrytowa jest szkodliwa dla zdrowia

W ostatnim czasie wokół anhydrytu narosło wiele kontrowersji, zwłaszcza gdy mowa o jego szkodliwości. Niestety niektóre źródła porównują szkodliwość anhydrytu do azbestu, co może wywoływać niepotrzebne obawy. W tym wpisie przeczytasz o faktach dotyczących anhydrytu, jego zastosowaniach, w tym o zastosowaniach w posadzkach. Poruszamy także temat zagrożeń, które mogą wynikać z niewłaściwego obchodzenia się z tym materiałem, zwłaszcza podczas szlifowania czy czyszczenia

Zastosowanie anhydrytu

Anhydryt, czyli siarczan wapnia (CaSO4) jest stosowany w przemyśle spożywczym (E516), przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym, przy tworzeniu dzieł sztuki i konserwacji zabytków, w rolnictwie, w przemyśle chemicznym i budowlanym. Jednak powszechnie znany jest jako spoiwo wylewek.

Anhydryt szkodliwość – fakt czy mit?

Obawy dotyczące szkodliwości anhydrytu często wynikają z nieporozumień lub braku dostępu do rzetelnych informacji. Badania naukowe jasno wskazują, że anhydryt, stosowany zgodnie z zaleceniami:

  • nie jest substancją silnie toksyczną,
  • nie powoduje chorób nowotworowych,
  • pył anhydrytowy nie działa tak jak azbest, czyli substancja o udowodnionej szkodliwości, w tym działaniu rakotwórczym.

Mit o szczególnej szkodliwości szlifowania anhydrytu można bez trudu zweryfikować i znaleźć informacje, że krzemionka jest bardzo powszechna w skorupie ziemskiej. To podstawowy składnik piasku, skał i gleb. Dlatego niektóre pokłady anhydrytu rzeczywiście mogą zawierać niewielkie ilości krzemionki. Jednak znacznie więcej krzemionki zawiera piasek. Mimo to, doskonale zdajemy sobie sprawę, że piasek występujący w naturze, w tym również ten w piaskownicach jest nieszkodliwy. Tak samo nieszkodliwy jest w wielu innych zastosowaniach.

Pył krzemionkowy i jego negatywny wpływ na zdrowie

Natomiast szkodliwe działanie krzemionki występuje podczas cięcia, szlifowania, czyszczenia i innych prac wzniecających pył budowlany, szczególnie przy długotrwałej ekspozycji. Właśnie długotrwała ekspozycja, bez żadnych zabezpieczeń, może prowadzić do pylicy krzemionkowej, stanu zapalnego i bliznowacenia tkanki płucnej. Jednak mechanizm szkodliwości i konkretna natura uszkodzeń płucnych różnią się znacznie od tych spowodowanych przez azbest i nie powinno się ich porównywać. 

Ochrona podczas szlifowania posadzki anhydrytowej i nie tylko. Jak zminimalizować ryzyko?

Na pył powstający z cięcia, szlifowania i czyszczenia posadzki anhydrytowej narażone są osoby pracujące bezpośrednio z materiałem lub osoby przebywające w pobliżu. Jednak logiczne jest, że skoro głównym źródłem krzemionki jest piasek, to ryzyko negatywnego wpływu na zdrowie, opisywane powyżej, dotyczy również prac wytwarzających kurz z posadzek betonowych, jastrychów cementowych, tynków, bloczków i wielu innych materiałów budowlanych.

Ryzyko to można i trzeba minimalizować poprzez stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej (ŚOOP) oraz poprzez przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Oto kilka kluczowych wskazówek, które pomogą Ci pracować bezpiecznie i efektywnie.

1. Stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej

Najważniejszym elementem ochrony podczas pracy z anhydrytem jest używanie maski przeciwpyłowej z filtrem klasy FFP2 lub FFP3, która zapobiega wdychaniu drobnoziarnistego pyłu. Okulary ochronne zabezpieczą oczy przed drażniącym działaniem pyłu, a rękawice robocze ochronią skórę przed podrażnieniami.

2. Zapewnij odpowiednią wentylację

Pracując w pomieszczeniach zamkniętych, ważne jest, aby zapewnić skuteczną wentylację. Używanie wentylatorów, otwieranie okien lub drzwi może pomóc w rozproszeniu pyłu i zmniejszyć jego stężenie w powietrzu. W idealnym przypadku, stosowanie lokalnych systemów odciągowych bezpośrednio przy źródle emisji pyłu znacząco ograniczy jego rozprzestrzenianie się w otoczeniu.

3. Wykorzystaj narzędzia z odsysaniem pyłu

Specjalistyczne narzędzia budowlane wyposażone w systemy odsysania pyłu mogą znacznie zmniejszyć ilość pyłu powstającego podczas szlifowania. Są to na przykład szlifierki i piły z wbudowanym odsysaniem, które bezpośrednio zbierają pył w trakcie pracy, zanim zdąży się on rozprzestrzenić.

4. Pracuj na mokro, gdzie to możliwe

Specjalistyczne narzędzia budowlane wyposażone w systemy odsysania pyłu mogą znacznie zmniejszyć ilość pyłu powstającego podczas szlifowania. Są to na przykład szlifierki i piły z wbudowanym odsysaniem, które bezpośrednio zbierają pył w trakcie pracy, zanim zdąży się on rozprzestrzenić.

5. Regularnie sprzątaj

Regularne oczyszczanie miejsca pracy przy użyciu odkurzaczy budowlanych lub innych metod skutecznie zbierających pył pomoże utrzymać obszar pracy w czystości i zmniejszyć ryzyko wdychania pyłu, który mógłby osiąść na powierzchniach.

Przestrzegając tych zasad, praca z anhydrytem może być bezpieczna. Zarówno dla wykonawców, jak i dla osób przebywających w bliskim otoczeniu miejsca pracy. 

Czy wylewka ze spoiwem anhydrytowym jest szkodliwa dla zdrowia mieszkańców? Podsumowanie

Zamieszczane przez niektóre firmy informacje o szkodliwości anhydrytu dotyczą przede wszystkim szlifowania. Stąd ryzyko to nie dotyczy mieszkańców. Niemniej należy pamiętać, że bezpieczeństwo w domu rozpoczyna się od starannego wyboru materiałów budowlanych. Spoiwo anhydrytowe może różnić się w zależności od źródła pochodzenia i niekiedy zawierać zanieczyszczenia negatywnie wpływające na zdrowie mieszkańców. Jednak dokonując wyboru anhydrytu od renomowanych producentów, którzy posiadają dodatkowe certyfikaty jakości, można być pewnym, że materiał przeszedł szczegółowe badania pod kątem wydajności, trwałości oraz jego wpływu na zdrowie. Ponadto warto korzystać z usług doświadczonych wykonawców wylewki anhydrytowej, aby zapewnić sobie wysoką jakość i trwałość wykonanej posadzki. Poprzez to skutecznie minimalizować wszelkie obawy dotyczące potencjalnego negatywnego wpływu na zdrowie mieszkańców.

Podobne wpisy